Om företaget

Utveckling för människor och organisationer

Psykologisk kunskap som finner nya vägar

Organisationspsykologi

Tillsammans blir vi klokare
Vi lever i en mångtydig och svårförutsägbar värld med hög förändringstakt och komplexitet. Alla organisationer och verksamheter möter utmaningar, det kan vi vara säkra på. Många organisationer kämpar med sin interna logik och en kultur som inte alltid tjänar verksamheten. Det finns rutiner och invanda mönster som det kan innebära ett personligt risktagande att träda utanför, men där resultaten uteblir trots att man gör ”rätt”. Vi gör "rätt" istället för att göra rätt saker. För att förbättra effektiviteten och bli mer konkurrenskraftiga genomförs ofta strukturella organisationsförändringar. Ibland är det funktionellt och nödvändigt, men på en åker som man ständigt plöjer växer inga grödor. Inte sällan är det en effektivare och mer skonsam väg att först analysera och utveckla de relationer och aktiviteter som sker i de vita fälten mellan och inom organisationsklossarna innan man ritar om kartan.
Som organisationspsykolog väger man in och analyserar många olika aspekter av organisationen - ledarskap, organisationsstruktur, vision och verksamhetsidé, mål, mandat och ansvar, resurser och förutsättningar, belöningsstrukturer, kultur, samarbetsklimat och relationer. Man undersöker hur olika aspekter av verksamheten drar eller inte drar i samma riktning och använder psykologisk kunskap för att involvera representativa kunskapsbärare i förändringsarbetet. Tillsammans finner vi det eller de förändringsområden som är viktigast att fokusera på, och utformar de åtgärder som hjälper er som organisation att göra rätt saker. Vi arbetar i grunden utifrån OBM som är ett beteendeteoretiskt perspektiv där utgångspunkten är att önskvärda organisatoriska beteenden systematiskt behöver förstärkas för att vara livskraftiga.

Ta kontakt för en dialog!

Ledarskap

"Det är genom dina relationer du leder."

Organisationsutveckling

"Idag är det mer viktigt än någonsin att vi blir kloka tillsammans snarare än smarta var och en för sig."

Arbetsmiljöutveckling

"En organisations största tillgång är medarbetarnas kunskap och engagemang. Deras trivsel är en förutsättning för detta."

Hem

Tjänster för organisationer och företag


Ledarskapsutveckling och handledning, individuellt och i grupp
Genom åren har jag arbetat med hundratals militära och civila chefer. Jag har sett de stora vinsterna av att vända ett reaktivt ledarskap, som drivs av rädslan att inte leva upp till förväntningar, i riktning mot ett kreativt ledarskap som drivs av värderingar och inre motivation. Hur ett prestigelöst och modigt ledarskap som engagerar, visar tillit och ger trygghet, skapar förutsättningar för de flesta medarbetare att bli kreativa och ansvarstagande ledare för både sig själva, sin egen utveckling och för andra medarbetare. Det är genom dina relationer du leder.

Utveckling av team och grupper
Relationerna och samspelet i lednings- och arbetsgrupper har avgörande inverkan på både trivsel och verksamhetsresultat. Jag arbetar med väl underbyggda metoder som både ger trygghet och utmanar, och hjälper er att prata om det ni behöver prata om på ett sätt som ökar tilliten och förbättrar samspelet.

Stöd i organisations- och verksamhetsutveckling  
Det är sällan så att den smartaste personen i rummet ensam kläcker den klokaste idén eller lösningen. Kloka och långsiktigt hållbara beslut är oftast en produkt av att människor med olika erfarenheter och perspektiv kommer samman och delar och utvecklar dem under trygga och kreativa former. Därför är kvaliteten på organisationens möten och det gemensamma lärande som sker där avgörande för dess möjligheter att leva och blomstra. Jag arbetar gärna med facilitering vilket är en flora av olika metoder för tryggt och kreativt utvecklingsarbete i storgrupp, ända upp till flera hundra personer.

Stöd i arbetsmiljöarbete
En organisations största tillgång är medarbetarnas kunskap och engagemang. Organisationens struktur och kultur behöver underlätta kommunikationen och ge förutsättningar för trygghet i relationerna mellan alla medarbetare. När man fångar upp stora risker eller direkta missförhållanden i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har man som chef en skyldighet att hantera dessa. Beroende på allvarlighetgrad och tidsfaktorer kan valet stå mellan arbetsmiljökartläggning, konflikthantering, faktaundersökning, eller avstängning av någon del av verksamheten eller enskild person. Ibland är det mer oklart vad t ex ökad sjukfrånvaro, personalomsättning eller upplevd försämrad stämning på arbetsplatsen beror på. Ett alternativ till arbetsmiljökartläggning kan då vara t ex handledning för chefer, eller en faciliterad planeringsdag där man på ett tryggt och strukturerat sätt tillsammans undersöker arbetsmiljön. Som organisationspsykolog kan jag arbeta i alla delar, som undersökande, rådgivande och i direkta interventioner, allt utifrån typ av uppdrag.

Utbildningsinsatser   
Några axplock: organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress och stresshantering, insatsrelaterad hälsa, lojalitet och tystnadskultur, kommunikation och relationer på arbetsplatsen, mötesteknik, m. fl. Alla föreläsningar och utbildningsinsatser anpassas utifrån era behov efter en inledande dialog.

Individuellt stöd i arbetsrelaterad hälsa Samtalsbehandling och stödkontakter vid t ex stress- och utmattningstillstånd, upplevda konflikter eller mobbing, eller vägledning vid vantrivsel i arbetet.


Hem

Terapi och personlig utveckling

Ibland går vi vilse. Livet känns svårt eller så vill vi något annat eller något mer. Ibland vet vi inte vad vi ska förändra eller hur vi ska göra det för att må bättre eller uppleva en större mening i livet. Ibland vet vi vad vi borde göra men känner kanske inte att vi vågar eller har förmågan.

Vad är viktigt på riktigt för just dig i ditt liv? Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut? Hur kan du närma dig det? Vad skulle du egentligen vilja göra om inget hindrade dig? Hur ser dina rädslor ut och hur kan du möta dem?
Att bli klar över riktningen och hur vägen kan se ut är en förutsättning för att kunna välja att ta de steg som leder framåt...
Lite så kan en samtalskontakt börja vare sig det gäller behandling eller personlig utveckling.

Terapeutiskt behandlar jag depression, stress och utmattning, kriser, relationssvårigheter, olika ångesttillstånd, samt PTSD och insatsrelaterade besvär. I grunden arbetar jag utifrån KBT och gärna med inspiration av ACT, men anpassar mitt arbetssätt utifrån behoven i de olika samtalskontakterna. En människa är inte bara sina beteenden utan i stor utsträckning också sin upplevelsevärld delvis formad av erfarenheter genom livet.
Människan är en berättelse, men det finns fler berättelser än en att upptäcka hos varje människa...

Varje samtalskontakt börjar med ett bedömningssamtal där vi hjälps åt att formulera vad du vill utveckla eller ha hjälp med. Sedan tar vi båda ställning till om vi tror att en samtalskontakt oss emellan kommer att föra dig i riktning mot det du vill.

Varje besök är 50 minuter långt och kostar 1200 kr. Besöken kan ske på min mottagning eller digitalt, utifrån vad som passar dig bäst.

Om mig och Klokare AB

Så länge jag kan minnas har jag intresserat mig för hur människor mår och fungerar, både själva och tillsammans med andra. Hur vi både är lika och olika, de olika riktningar våra liv tar, och hur det som är meningsfullt för var och en av oss kan vara både lika och väldigt olika.

När jag började läsa till psykolog 2005 minns jag att jag framför allt ville använda min utbildning till att hjälpa människor att återfinna kompasskursen och modet att leva de liv de önskar.

Efter hand blev jag alltmer intresserad av hur de olika system vi lever i - arbetsplatser, familjer och sociala nätverk -  påverkar vårt mående och vårt beteende. Jag har sedan specialiserat mig inom organisationspsykologi och har under många år arbetat som psykolog i Försvarsmakten med utveckling och behandling av både organisation och människor, på alla nivåer och i skilda verksamheter, från soldatgrupper och verkstadsgolv till ledningsgrupper, både i Sverige och i utlandstjänst. Jag har även egen erfarenhet av att arbeta som chef i en svår förändringsprocess. 

Jag tycker också mycket om att arbeta med individuella behandlande, utforskande eller vägledande samtalskontakter. Hur kraften i det personliga mötet, där man tillsammans finner lösningar och förhållningssätt, ger mod till förändring.

Klokare AB ägs och drivs av mig. Mitt kontor och min mottagning finns i Enköping, men jag arbetar med uppdrag över hela mälardalen, både i personliga möten och digitalt. I större uppdrag har jag ett nätverk av kompetenta samarbetspartners.

Love Mangs, leg. psykolog
E-post: love.mangs@klokare.se
Mobil: 0760-342368

Hem
Privat psykolog Enköping, Love Mangs

Kontakt

Skriv några ord om varför du söker kontakt så hör jag av mig inom kort. Ange gärna mobilnummer och lämpliga tidpunkter då jag kan nå dig.
Namn E-post Meddelande Skicka in